TRƯỜNG Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn (STC)

Tiền thân là Viet Khoa College, năm 2023, trường Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn (STC) khoác lên mình diện mạo mới. Với nhiệm vụ và sứ mệnh đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ bản lĩnh, năng lực hội nhập quốc tế cho thị trường lao động trong và ngoài nước, Trường đã trở thành “cái nôi” của hơn 15.000 bạn trẻ đã trưởng thành và hội nhập với thị trường lao động Asean.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ Cử nhân thực hành gồm 5 khoa và 14 chuyên ngành đào tạo với 30% lý thuyết và 70% thực hành

KHOA KỸ THUẬT

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CÔNG NGHỆ

KHOA DU LỊCH

KHOA KINH TẾ

CÁC TRƯỜNG ĐÃ TIN TƯỞNG LỰA CHỌN STC

Hình ảnh sự kiện